Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu

27.04.2018
27.04.2018
27.04.2018
26.04.2018
24.04.2018
17.04.2018
16.04.2018
14.04.2018
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl