Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu

30.05.2018
27.05.2018
22.05.2018
03.05.2018
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl