Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu

15.08.2018
14.08.2018
12.08.2018
01.08.2018
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl