Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu

14.10.2018
03.10.2018
24.09.2018
02.01.2018
01.01.2018
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl