Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
26 listopada 2018
OFERTA EDUKACYJNA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJZapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną dotyczącą studiów wyższych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:

Dzień otwarty 23 marca 2019 r.

Więcej informacji można również uzyskać na stronie internetowej WAT ,

a także na stronie internetowej Działu Promocji WAT.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl