Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
07 stycznia 2019
OPUBLIKOWANO DECYZJĘ NR 175/MON
Decyzja zmieniająca decyzję w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej opublikowano Decyzję Nr 175/MON z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. ( Dz.Urz.MON.2018.201).

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl