Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu

Kadra kierownicza
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu

Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk mgr inż. Artur GOŁĘBIOWSKI
Szef Wydziału - Zastępca
Wojskowego Komendanta Uzupełnień
mjr mgr inż. Andrzej DRZEWI
Szef Wydziału Rekrutacji mjr dypl. inż. Zbigniew TURCZYNIAK
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl