Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu - Promocja ochotniczych form służby wojskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
19.07.2018
Promocja ochotniczych form służby wojskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl