Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu - Przekazanie obowiązków na stanowisku Dowódcy 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
27.04.2018
Przekazanie obowiązków na stanowisku Dowódcy 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego

fot. Urząd Miejski Sandomierz

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl