Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ePUAP

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych - bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal epuap.gov.pl

Przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej WKU w Sandomierzu obywatele mogą przesłać:

Aby przesłać pismo do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu na platformie ePUAP.

Konto można założyć na stronie epuap.gov.pl .

Załączniki do przesłanego dokumentu elektronicznego powinny być w jednym z poniższych formatów:
.rtf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .bmp, .tif, .gif, .pdf.

Załączniki można przesłać spakowane do formatu .zip.

Łączna wielkość załączników nie może przekroczyć 3 MB.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl