Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

WAŻNE!!!
Od 30.01.2021 r. osoby z orzeczoną zdolnością do czynnej służby wojskowej nie będą kierowane do Rejonowych Wojskowych Komisji Lekarskich
(Dz.U. z 2021 r. poz.94).


Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.


wot_baner_www

>> OFICJALNA STRONA WWW - WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ <<


Jeśli jesteś ochotnikiem i chcesz zostać żołnierzem 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej zapoznaj się z procedurą powołania oraz przepisami zawartymi w Ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP (rozdział 4b i rozdział 7) oraz rozporządzeniu MON z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia (oba dokumenty znajdują się w zakładce – podstawowe akty prawne).

Dodatkowych informacji o terytorialnej służbie wojskowej udzielają również telefonicznie:

 • punkt informacyjny tel. 261-514-842 - Oficer Wydziału Rekrutacji
 • e-mail: wkusandomierz(at)ron.mil.pl

Podjąłeś decyzję zgłoś się do WKU, złóż wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej wraz z wymaganymi dokumentami (UWAGA: wymagane kserokopie dokumentów wraz oryginałami (do wglądu)).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Odpis, uwierzytelnioną kopie albo, po okazaniu, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • Kopię dowodu osobistego po okazaniu oryginału.

Ponadto do wniosku można dołączyć dokumenty mogące mieć wpływ na powołanie do służby, w szczególności:

 • rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 98k ust. 5 pkt 3 ustawy – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest członkiem tej organizacji;
 • zaświadczenie szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest absolwentem tej szkoły;
 • dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
 • informacje o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego, o którym mowa w art. 98m ust. 5 i 6 ustawy - w przypadku gdy osoba składająca wniosek wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej.

Podstawowe wymogi:

Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • posiada wiek co najmniej osiemnastu lat,
 • nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • nie była przeznaczona do służby zastępczej,
 • nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
 • nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,
 • posiada wykształcenie:
  • co najmniej wyższe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
  • co najmniej średnie - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  • co najmniej podstawowe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

Górna granica wieku: szeregowi i osoby bez przeszkolenia wojskowego do 55 lat, podoficerowie i oficerowie do 63 lat życia.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.