Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Specyfika JW adm. przez WKU

SPECYFIKA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE ADMINISTROWANYM
PRZEZ WKU w SANDOMIERZU

3. BATALION RADIOTECHNICZNY W SANDOMIERZU

Batalion przeznaczony jest do prowadzenia rozpoznania radiolokacyjnego oraz zabezpieczenia działań Sił Powietrznych wchodzących w skład sojuszniczego systemu rozpoznania radiolokacyjnego. Rozpoznanie radiolokacyjne realizowane jest przez ciągłą obserwację przestrzeni powietrznej.

Podstawowym sprzętem znajdującym się na uzbrojeniu jednostki jest:

  • stacje radiolokacyjne;
  • zautomatyzowane systemy dowodzenia;
  • radiostacje.

Szkolenie kadr odbywa się w: Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie i w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Ponadto jednostka zapewnia możliwość skierowania na kursy specjalistyczne w wymaganych specjalnościach.

W przypadku spełniania wymagań w zakresie posiadania potrzebnych kwalifikacji żołnierz może wystąpić z wnioskiem o skierowanie go do udziału w misjach pokojowych poza granicami RP. Żołnierze posiadający w karcie opisu stanowiska służbowego wymagania w zakresie znajomości języków obcych są kierowani na kursy językowe, a samodzielne uzyskanie wymaganej sprawności w zakresie znajomości języka obcego jest gratyfikowane finansowo.

Prezentacja 3. Batalionu Radiotechnicznego w Sandomierzu ico_powerpoint 
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl