Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SZKOLENIE KURSOWE ŻOŁNIERZY REZERWY

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu prowadzi nabór
na przeszkolenie kursowe kadry rezerwy w 2021 r.

 Prowadzone będą następujące kursy:
KURSY OFICERSKIE
 1. Oficerskie - na pierwszy stopień oficerski.
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
ul. Czajkowskiego 109,
51-150 WROCŁAW 31
 • Kurs oficerski , stanowisko  – dowódca plutonu,  specjalność wojskowa – wojsk lądowych – grupa osobowa -  pancerno - zmechanizowana   -
  zmechanizowana –
  1 miejsce.
  -    TERMIN KURSU od 12.04.2021 r. do 02.07.2021 r. (82 dni) – 1 miejsce;
 • Kurs oficerski , stanowisko dowódca plutonu,  specjalność wojskowa – wojsk lądowych – grupa osobowa -  rakietowa i artylerii   - ogólna. – 2 miejsca.
  -    TERMIN KURSU od 12.04.2021 r. do 02.07.2021 r. (82 dni) – 2 miejsca.
 • Kurs oficerski , stanowisko  – dowódca plutonu,  specjalność wojskowa – wojsk lądowych – grupa osobowa -  pancerno-zmechanizowana  - ogólna. – 2 miejsca.
  -    TERMIN KURSU od 05.07.2021 r. do 24.09.2021 r. (82 dni) – 2 miejsca.
 2. Oficerskie - doskonalenia.
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
ul. Al. Chruściela 103,
00-910 WARSZAWA
 • Kurs oficerski doskonalenia,  stanowisko oficer sztabu batalionu ochrony, specjalność wojskowa – wojsk lądowych – grupa osobowa
  - pancerno-zmechanizowana – ogólna –
  2 miejsca.

-    TERMIN KURSU od 19.05.2021 r. do 24.06.2021 r. (37 dni) – 2 miejsca;

  3.     Oficerskie - przekwalifikowania.
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
ul. Al. Chruściela 103,
00-910 WARSZAWA
 • Kurs oficerski przekwalifikowania,  stanowisko  – oficer sztabu batalionu ochrony, specjalność wojskowa – wojsk lądowych – grupa osobowa
  - pancerno-zmechanizowana – ogólna –
  1 miejsce.

-    TERMIN KURSU od 01.02.2021 r. do 09.03.2021 r. (37 dni) – 1 miejsce.

 • Kurs oficerski przekwalifikowania,  stanowisko  – oficer, / podoficer  specjalność wojskowa korpusu ogólnego – grupa osobowa – ochrony informacji niejawnych – ogólna –  1 miejsce.

-    TERMIN KURSU od 06.09.2021 r. do 05.10.2021 r. (30 dni) 1 miejsce.

 • Kurs oficerski przekwalifikowania, stanowisko  – oficer, oficer TOAW  specjalność wojskowa korpusu ogólnego – ogólna – grupa osobowa - kadrowa/administracji wojskowej – ogólna  – 2 miejsca.

-    TERMIN KURSU od 22.11.2021 r. do 21.12.2021 r. (30 dni)2 miejsca.

 

Na kursy kierowani będą żołnierze rezerwy oraz w określonych odrębnymi przepisami sytuacjach osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które spełniają następujące warunki: nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne, są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej, posiadają nadany przydział mobilizacyjny (na stanowisko żołnierza) lub przewiduje się im nadanie takiego przydziału oraz ich wiek pozwala
na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat.

Na kursy oficerskie - na I stopień oficerski kierowani będą żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe (w pierwszej kolejności podoficerowie rezerwy, a w przypadku ich braku szeregowi rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne, a w dalszej kolejności żołnierze z zasobów biernych, którym przewiduje
się nadanie przydziałów mobilizacyjnych po ukończeniu kursu.
Przy doborze na poszczególne kursy WKU będzie się kierować SW, w której kandydaci odbywali czynną służbę wojskową lub posiadanym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi.
Na kursy oficerskie w korpusach osobowych: Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, mogą być kierowane osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym z SW, w której będą szkoleni.

Na kursy doskonalenia i przekwalifikowania w korpusie oficerów będą powoływani żołnierze rezerwy, wytypowani w uzgodnieniu z dowódcami JW w celu doskonalenia kwalifikacji wynikających z nadanych (przewidzianych do nadania) przydziałów mobilizacyjnych
oraz poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych JW, a także żołnierze rezerwy wytypowani do szkolenia w celu gromadzenia rezerw osobowych w deficytowych SW oraz przewidziani do mianowania na kolejny stopień wojskowy w związku z nadanymi (przewidzianymi do nadania) przydziałami mobilizacyjnymi.

KURSY PODOFICERSKIE
 4. Podoficerskie – na pierwszy stopień podoficerski

 

„WKU w SANDOMIUERZU nie otrzymała żadnego limitu szkolenia w ramach
kursów podoficerskich na pierwszy stopień podoficerski w 2021 roku”.

 

5. Podoficerskie - przekwalifikowania.
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
ul. Al. Chruściela 103,
00-910 WARSZAWA
 • Kurs podoficerski przekwalifikowania, stanowisko  – podoficer,specjalność wojskowa korpusu ogólnego – ogólna – grupa osobowa - kadrowa/administracji wojskowej – ogólna  – 2 miejsca.

-    TERMIN KURSU od 11.10.2021 r. do 29.10.2021 r. (19 dni)2 miejsca.

Na kursy podoficerskie — na I stopień podoficerski będą powoływani żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie średnie, którzy pełnili czynną służbę wojskową, (w pierwszej kolejności żołnierze rezerwy, którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową) i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne, a w dalszej kolejności żołnierze
z zasobów biernych, którym przewiduje się nadanie przydziałów mobilizacyjnych
po ukończeniu kursu.

Zasadniczym kryterium skierowania na dany kurs jest posiadanie
SW w tym samym korpusie osobowym, w którym planowane jest szkolenie na stopień podoficerski, za wyjątkiem szkolenia do korpusu osobowego Żandarmerii Wojskowej,
na które z pośród kandydatów doboru dokona KG ŻW.

Na kurs w SW 40H21 kierowani będą żołnierze rezerwy posiadający uprawnienia ratowników medycznych lub wykształcenie wyższe medyczne.

Na kursy doskonalenia i przekwalifikowania w korpusie podoficerów będą powoływani żołnierze rezerwy, wytypowani w uzgodnieniu z dowódcami JW w celu doskonalenia kwalifikacji wynikających z nadanych (przewidzianych do nadania) przydziałów mobilizacyjnych oraz poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych JW, a także żołnierze rezerwy wytypowani do szkolenia w celu gromadzenia rezerw osobowych w deficytowych
SW oraz przewidziani do mianowania na kolejny stopień wojskowy w związku z nadanymi (przewidzianymi do nadania) przydziałami mobilizacyjnymi.

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania na w/w kursy oficerski i podoficerski jest złożenie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sandomierzu pisemnego wniosku o odbycie ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym w 2021 r.

 

WNIOSEK:

We wniosku należy podać:

 1. stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca,
 2. datę i miejsce urodzenia, numer PESEL,
 3. kod pocztowy i adres zamieszkania,
 4. kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej,
 5. aktualne miejsce pracy,
 6. wykształcenie, nazwę ukończonej szkoły, zawód wyuczony i wykonywany oraz inne kwalifikacje, w tym przydatne w czynnej służbie wojskowej.

 

Uczestnikom kursów przysługują wszystkie uprawnienia przysługujące żołnierzom rezerwy uczestniczącym w ćwiczeniach wojskowych.

Termin stawiennictwa do odbycia przeszkolenia kursowego do godz. 09:00 w dniu rozpoczęcia kursu.

Szczegółowa informacja o kursach w WKU w Sandomierzu lub pod nr tel. 261-514-835.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.