Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkolenie wojskowe oficerów OT

Szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej, prowadzą uczelnie wojskowe, centra szkolenia oraz jednostki wojskowe WOT. Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT prowadzi się spośród żołnierzy terytorialnej służby wojskowej posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i złożyli przysięgę wojskową, podoficerów i szeregowych posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze, a także żołnierzy rezerwy — podoficerów i szeregowych posiadających wyższe wykształcenie i spełniających warunki do powołania do pełnienia terytorialnej służby wojskowej.

Osoby, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT, kierują wnioski do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, składając je jednocześnie z wnioskami do Wojskowego Komendanta Uzupełnień o powołanie do terytorialnej służby wojskowej w następujących terminach: w 2018 r. i w latach następnych - do 1 marca lub do 1 października każdego roku.
Podstawę przyjęcia na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT, stanowi rozkaz Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej wydawany na podstawie rekomendacji z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

Podstawa: Decyzja Nr…/Szkol./DWOT Ministra Obrony Narodowej z dnia 15.09.2017r. w sprawie organizacji procesu szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl