Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkoły podoficerskie

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie podoficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia szkoły podoficerskiej. Kandydat na podoficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej.


Służba kandydacka jest to służba wojskowa kandydata na żołnierza zawodowego.


O powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie,
 • posiadająca  obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do szkoły podoficerskiej – posiadanie wykształcenia średniego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2021 poz.1131), 
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627).

Osoby ubiegającesię  o  przyjęcie  na  szkolenie  wojskowe składają  do Dyrektora   Departamentu   Kadrza  pośrednictwem  właściwego dla   tych osób wojskowego komendanta uzupełnień, wnioski wraz z dołączonymi do tych wniosków dokumentami, wnastępujących terminach:

1. do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu – do 3 czerwca 2022 r.;
2. do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (nabór 2022):
  a) do dnia 3 marca 2022 r. w grupach osobowych:
    - ruch lotniczy,
    - meteorologia,
    - radiotechniczna,
    - inżynieryjno-lotnicza;
  b) do dnia 10 sierpnia 2022 r. w grupach osobowych:
    - bezzałogowych statków powietrznych i wskazywania celów,
    - przeciwlotniczych zestawów rakietowych;
3. do Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce – do dnia 31 maja 2022 r.;
4. do Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu i Toruniu – do dnia 27 maja 2022 r.


Kandydat(ka) do wniosku dołącza:

 1. świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 2. życiorys;
 3. skrócony odpis aktu urodzenia;
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 6. inne dokumenty potwierdzając posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone do szkoły podoficerskiej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.


Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.


Postępowanie rekrutacyjne  do szkoły podoficerskiej obejmuje:

 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego;
 3. sprawdzian wiedzy ogólnej;
 4. analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
 5. rozmowę kwalifikacyjną.

Osoba powołana do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł kadeta. Natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym. Nauka w szkołach podoficerskich trwa od 3 do 11 miesięcy w zależności od specjalności oraz statusu kandydata (osoba cywilna, żołnierz rezerwy, szeregowy zawodowy).

W trakcie trwania  nauki w szkole podoficerskiej kandydatom na żołnierzy zawodowych przysługuje bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Oprócz wyżej wyżej wymienionych należności kandydat otrzymuje miesięczne uposażenie w wysokości 1200 zł (brutto).

Po ukończeniu szkoły podoficerskiej absolwenci mianowani są na pierwszy stopień podoficerski - kaprala (mata)  i powoływani  do zawodowej służby wojskowej - służby kontraktowej (na czas określony w kontrakcie) -  w korpusie podoficerów zawodowych.

 

DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 września 2021 r.w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2022 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera


UWAGA!

Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na  stronach internetowych przedstawionych poniżej szkół podoficerskich.SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH w POZNANIU

60-628 POZNAŃ, ul. Wojska Polskiego 86

http://spwl.wp.mil.pl


SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH w DĘBLINIE

08-521 DĘBLIN ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 5

http://spsp.wp.mil.pl


SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ w USTCE

76-271USTKA LĘDOWO 1N

http://spmw.wp.mil.pl


SZKOŁA PODOFICERSKA LOGISTYKI w GRUDZIĄDZU
86-134 GrupaDworcowa 6a
https://cslog.wp.mil.pl/pl/

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.