Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Historia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu sięga roku 1956. Na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego z dnia 30.04.1956r. oraz rozkazu organizacyjnego Wojskowego Komendanta Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 19 maja 1956 roku została sformowana Wojskowa Komenda Rejonowa w Sandomierzu. Zasięg terytorialnego działania obejmował powiat sandomierski i staszowski, które to zostały wydzielone z rejonu działania Wojskowej Komendy Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. 2 lipca 1956 roku Wojskowa Komenda Rejonowa w Sandomierzu rozpoczęła działalność w siedzibie Wojskowej Komendy Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, co było podyktowane brakiem lokalu w Sandomierzu. Z dniem 31 sierpnia 1956 roku Wojskowa Komenda Rejonowa objęła w posiadanie budynek po dawnym kasynie oficerskim w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 16.

W dniach 10-31 października 1956 roku zostaje przeprowadzony przez Wojskową Komendę Rejonową w Sandomierzu pierwszy pobór roczników 1932-1936 z powiatu sandomierskiego.

W wyniku zmian reorganizacyjnych w grudniu 1965 roku Wojskowa Komenda Rejonowa została włączona w struktury nowo utworzonego Powiatowego Sztabu Wojskowego w Sandomierzu. W 1970 roku Powiatowy Sztab Wojskowy zmienił lokalizację, od tego czasu funkcjonuje przy ul. Mariackiej 9.

W ramach kolejnych reorganizacji organów administracji państwowej od 01 czerwca 1975 roku Sandomierz wraz z terenem byłego powiatu wszedł w skład województwa tarnobrzeskiego. Na podstawie Rozkazu Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 4 czerwca 1975 roku z dniem 1 lipca 1975 roku Powiatowy Sztab Wojskowy w Sandomierzu został przeformowany na Wojskową Komendę Uzupełnień w Sandomierzu, która objęła swoim zasięgiem dwa miasta: Sandomierz i Tarnobrzeg, 6 urzędów miast i gmin: Opatów, Staszów, Baranów Sandomierski, Ćmielów, Nowa Dęba i Zawichost oraz 18 urzędów gmin utworzonych z byłych powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, staszowskiego i tarnobrzeskiego. Nowo utworzona Wojskowa Komenda Uzupełnień znalazła się w strukturach organizacyjnych Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Tarnobrzegu.

Z dniem 1 czerwca 1983 roku Wojewoda Tarnobrzeski przydzielił dla potrzeb Wojskowej Komendy Uzupełnień budynek po internacie szkolnym przy ul. Waryńskiego 12 - obecnie ul. Puławiaków 12. Po roku prac adaptacyjnych wprowadzono się do budynku, pozostając w nim do dnia dzisiejszego.

W związku z kolejną reorganizacją Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1992 roku utworzono 4 okręgi wojskowe: Krakowski Okręg Wojskowy, Pomorski Okręg Wojskowy, Śląski Okręg Wojskowy i Warszawski Okręg Wojskowy. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu znalazła się w obszarze działania Krakowskiego Okręgu Wojskowego.

W wyniku kolejnych zmian reorganizacyjnych, w czerwcu 1996 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu weszła w struktury organizacyjne Regionalnego Sztabu Wojskowego w Kielcach, obecnego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach.

Z dniem 3 września 1998 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu przechodzi w struktury organizacyjne Śląskiego Okręgu Wojskowego, a od 1 stycznia 1999 roku obejmuje swoim zasięgiem działania powiat: sandomierski, staszowski i opatowski. Powiat tarnobrzeski przechodzi pod zasięg działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku.

Od 1 stycznia 2011 roku w związku z reorganizacją Wojskowych Komend Uzupełnień, zasięg działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu powiększył się o teren powiatu ostrowieckiego.

Swoje Święto Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu obchodzi w dniu 27 października. Święto to zostało ustanowione Zarządzeniem nr 110 Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2012 roku. Za ustanowieniem święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej w tym dniu przemawiało podpisane 27 października 1918 roku Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej, która powoływała do życia Okręgowe Komendy Uzupełnień, będące pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl