Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Turnusy 2019

Turnusy i terminy szkolenia
w ramach służby przygotowawczej na rok 2019

Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w roku 2019 realizowane będzie:

  1. Na potrzeby korpusu oficerów w terminie:
   • od 7 stycznia do 31 maja:
    • w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu - 30 ochotników;
    • w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie - 20 ochotników;
    • w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie - 50 ochotników.
  2. Na potrzeby korpusu podoficerów w terminach:
   • I turnus - od 4 lutego do 31 maja - 50 ochotników;
   • II turnus - od 1 lipca do 25 października - 50 ochotników.
  3. Na potrzeby korpusu szeregowych w terminach:
   • I turnus - od 7 stycznia do 26 kwietnia:
    • w centrach szkolenia i w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ - 4 060 ochotników;
    • w Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim - 50 ochotników;
   • II turnus - od 6 maja do 23 sierpnia:
    • w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ - 2 550 ochotników;
   • III turnus:
   • od 2 września do 20 grudnia:
    • w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ - 2 900 ochotników;
    • w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Garnizonu Warszawa - 100 ochotników;
    • w Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim - 50 ochotników;
   • od 23 września do 20 grudnia:
    • w centrach szkolenia podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ - 1 260 ochotników.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl