Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zasady rekrutacji

NABÓR DO OŚRODKA SZKOLENIA
W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW W LUBLIŃCU


INFORMACJE OGÓLNE

Do służby kandydackiej poszukiwane są osoby, które sprawność fizyczną łączą z odpowiednimi cechami charakteru. Osoby otwarte na wyzwania, spełniające kryteria niezwykle trudnej i wymagającej zdeterminowania służby w Wojskach Specjalnych. Poszukiwani są kandydaci, którzy są w stanie sprostać wieloetapowej kwalifikacji w czasie procesu naboru oraz, co równie ważne, chcą stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności.

Służba w Siłach Specjalnych związana jest z nieustannym przystosowywaniem się do stale zmieniającej się rzeczywistości, warunków prowadzenia działań i nowych zagrożeń. Kandydaci (elewi), którzy zakończą 6 miesięczne szkolenie z wynikiem pozytywnym, będą powołani do służby zawodowej na stanowiskach szeregowych zawodowych w Jednostkach Wojsk Specjalnych.

O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Jednocześnie osoby te muszę spełniać warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2019 poz.330) oraz posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum.

Harmonogram i tryb przyjmowania kandydatów do Ośrodka Szkolenia oraz przebieg rekrutacji kandydatów określają: Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2019 poz.330) oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014r. poz.1627).
Informacje o procesie rekrutacji są zamieszczona na stronie internetowej JWK (www.jwk.wp.mil.pl ).

Wymagania dotyczące kandydatów:

 1. O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego;
 2. Spełniające warunki określone w art. 124 ust.2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2019 poz.330);
  • niekaralny sądownie,
  • posiada obywatelstwo polskie,
  • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
  • wiek co najmniej 18 lat.
 3. Ukończone gimnazjum - załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku - warunek konieczny - w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik;
 4. Dodatkowe punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienie oraz dodatkowe kwalifikacje (technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.

Inne ważne informacje:

 1. Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegów w czasie egzaminów;
 2. Za egzamin wstępny do Ośrodka Szkolenia opłaty nie są pobierane;
 3. Kandydaci mają obowiązek odesłać skany wypełnionych: Kwestionariusza JWK i Wniosku na adres jata(at)mon.gov.pl. Kwestionariusze i wniosek do pobrania na stronie JWK (www.jwk.wp.mil.pl);
 4. Egzamin będzie obejmował:
  • analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,
  • sprawdzian sprawności fizycznej,
  • rozmowę kwalifikacyjną,
   Jego przebieg reguluje „Regulamin prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz powoływania do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia", który jest opublikowany na stronie Ośrodka Szkolenia.
 5. Planowany termin egzaminów kwiecień/maj 2019 r. (szczegółowa informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, po ustaleniu ilości kandydatów);
 6. Egzaminy będą przeprowadzane w JWK w Lublińcu;
 7. Warunkiem powołania osoby zakwalifikowanej do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia będzie podpisanie umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę, zgodnie z art. 124 ust. 6 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 8. Okres szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w Ośrodku Szkolenia trwać będzie około 6 miesięcy;
 9. Termin rozpoczęcia szkolenia: 01 października 2019 r.;
 10. Podczas szkolenia elew otrzyma 640,00 PLN uposażenia netto;
 11. Stosunek pracy kandydatów powołanych do służby kandydackiej wygasa z dniem stawienia się do tej służby z mocy prawa (art. 18 w związku z art. 132 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych)
 12. Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego zawodowego w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych;

Odpowiedzi na najczęściej zadawane przez oddziały terenowe WKU pytania:

 1. O przyjęcie do Ośrodka Szkolenia mogą starać się kandydaci nie posiadający przeszkolenia wojskowego, jak również kandydaci po służbie przygotowawczej pod warunkiem nie posiadania wyższego stopnia wojskowego niż st.szer. (Ośrodek Szkolenia szkoli elewów do korpusu szeregowych zawodowych WS).
 2. Służba w ośrodku szkolenia, jest służbą kandydacką realizowaną w oparciu o przepisy rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1627), a nie służbą przygotowawczą.
 3. Dokumenty składane przez kandydatów, które stanowią załącznik do wniosku: typu świadectwa, potwierdzenie dodatkowych umiejętności itp. - mogą być to kserokopie pod warunkiem, iż mieli Państwo wgląd do oryginałów tych dokumentów i potwierdzą ich zgodność z oryginałem.
 4. Wojskowej komisji lekarskiej/wojskowej komisji psychologicznej - skierowanie wystawiane jest dopiero po zdaniu egzaminów na podstawie przesłanej z Ośrodka Szkolenia do Państwa informacji o wstępnym zakwalifikowaniu kandydata i określają zdolność do zawodowej służby wojskowej.
 5. Zapytanie o osobie z KRK - kandydat może przedstawić przed rozpoczęciem egzaminu - nie może być ono wystawione wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem egzaminu, więc nie musi go już składać w momencie składania wniosku.
 6. O terminie egzaminów kandydaci są informowani wyłącznie drogą mailową na minimum 14 dni przed ich rozpoczęciem.
 7. Byli żołnierze zawodowi lub funkcjonariusze innych służb mundurowych nie mogą starać się o przyjęcie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia. Osoby takie w sprawie przyjęcia muszą kontaktować się bezpośrednio z wydziałami personalnymi konkretnych JWS.
 8. Świadectwo ukończenia gimnazjum - konieczne jest dołączenie go do składanego wniosku, gdyż przywołane powyżej rozporządzenie nakłada obowiązek analizy ocen na świadectwie gimnazjalnym. Kandydaci posiadający wykształcenie wyższe niż gimnazjalne, powinny również złożyć stosowne dokumenty, gdyż otrzymają za nie dodatkowe punkty w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, którzy z racji wieku kończyli 8. klasową szkołę podstawową, muszą złożyć świadectwo ukończenia tej szkoły.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Ośrodkiem Szkolenia JWK.

Kontakt:

Adres:

Jednostka Wojskowa Komandosów - Ośrodek Szkolenia
ul. Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec


Więcej informacji o procesie rekrutacji
można uzyskać pod oficjalnym adresem Jednostki Wojskowej Komandosów

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.